NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Nie, nie musisz. Wszystkie formalności załatwisz zdalnie przez internet za naszym pośrednictwem. Również konto bankowe dla spółki założysz zdalnie w jednym z banków internetowych. Gdy już spółkę założysz zalecamy obecność w Anglii przynajmniej raz do roku w celu zatwierdzenia bilansu rocznego. Masz na to kilka miesięcy od zakończenia roku podatkowego.

Spółka może mieć konto w Polsce, Wielkiej Brytanii lub innym kraju. Jeśli chcesz mieć konto bankowe dla spółki w Polsce, będziesz potrzebować tłumaczenia przysięgłego wyciągu z Companies House. Pomożemy Ci je przygotować. Obecnie nie każdy bank otworzy konto spółce Ltd. Współpracujemy jednak z kilkoma w których zrobisz to bez większych problemów.
Jeśli chodzi o konto w Wielkiej Brytanii to ciekawą opcją są konta w bankach z tzw. sektora fintech – polecamy Wise (darmowe) lub Revolut (płatne). W tych bankach otworzysz konto dla spółki, nawet jeśli nie mieszkasz w UK.

W Wielkiej Brytanii generalnie nie funkcjonują w obiegu umowy cywilno – prawne na wzór polskiej umowy o dzieło / zlecenia. Ale czasem można z tego skorzystać. Według nas taka umowa nie może nosić znamion stałego zatrudnienia (czyli może być podpisywana sporadycznie, np. 2 x w roku), oraz nie powinna przekraczać kwoty wynagrodzenia ok. 700 funtów. Konieczność rozliczenia się zleceniobiorcy z tych dochodów zależeć będzie od jego rezydentury podatkowej.

Nie można mieszać finansów prywatnych i firmowych na koncie bankowym spółki. Księgowy może zaliczyć takie wydatki prywatne na poczet pożyczki dla dyrektora, która może być opodatkowana. Optymalnym jest, jeśli na wyciągu bankowym spółki pokazane są tylko i wyłącznie operacje biznesowe spółki.
Od momentu przesłania nam niezbędnych dokumentów (zgodnie z naszym wykazem), oraz płatności (zgodnie z naszą ofertą), rejestracja potrwa do 3 dni roboczych.

Nie. Ani spółka ani Ty, jako dyrektor, nie płacicie takich składek. Będąc dyrektorem w swojej spółce, możesz pracować na jej rzecz, bez żadnych formalnych umów, czy też składek typu ZUS. Niemniej jednak w pewnych okolicznościach warto formalnie zatrudnić się w swojej spółce. O tym poniżej.

Podatek dochodowy dla spółek (Corporation Tax) wynosi obecnie 19%. Podatek ten musi być zapłacony w terminie do 9-ciu miesięcy od zakończenia roku podatkowego spółki. Spółka kończy swój rok podatkowy po 12-tu miesiącach od startu działalności. Czyli pierwsze rozliczenie i podatek zapłacisz po prawie dwóch latach od rozpoczęcia działalności.
Jeśli spółka nie jest płatnikiem VAT, to księgowość (pełna) może być robiona tylko raz do roku. Podstawowa stawka podatku VAT wynosi 20%. VAT rozliczany jest kwartalnie (są również inne opcje). Obowiązek rejestracji do VAT spółki mają po przekroczeniu £85.000 (czyli ok. 450.000 PLN) obrotów za ostatnie 12 miesięcy. Niemniej jednak często spółki mają obowiązek rejestracji do VAT w kraju, w którym osiągają przychody, czyli np. w Polsce, na zasadach danego kraju. VAT jest zagadnieniem nieco bardziej skomplikowanym, dlatego pozostań z nami w kontakcie – polecamy skorzystać z płatnej konsultacji z naszym specjalistą, który omówi z Tobą to zagadnienie. Podatki związane z wynagrodzeniem dla pracowników / dyrektorów są dwa: NICs (odpowiednik polskiej składki ZUS) oraz PAYE Tax. Oba te podatki w zależności od wysokości pensji stanowią od kilku do kilkudziesięciu procent całej kwoty wynagrodzenia. Jednakże do kwoty wynagrodzenia w wysokości £9,100 rocznie, wynoszą one zero.

Certyfikat rezydencji podatkowej to dokument potwierdzający, że Twoja spółka jest rezydentem podatkowym określonego kraju (w tym przypadku Wielkiej Brytanii), czyli jej dochody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym w kraju wystawiającym certyfikat – od całości jego przychodów. Wyrabia się go dla konkretnego kontrahenta i konkretnej transakcji. O taki certyfikat może np. poprosić Ciebie firma – Twój Klient, kiedy będziesz wystawiał / wystawiała jej fakturę. Spotykamy się z takim wymogiem głównie w branżach gdzie mamy do czynienia z tzw. ‘podatkiem u źródła’. Wyrobienie certyfikatu rezydencji podatkowej może potrwać od 4 do 8 tygodni.

Na język polski można go tłumaczyć jako numer ubezpieczenia społecznego lub numer identyfikacji podatkowej. Można go porównać do polskiego PESELu lub prywatnego NIPu. Numer ten może Ci być potrzebny jeśli Twoja spółka będzie chciała zatrudniać pracowników / dyrektorów. Podczas zgłaszania spółki jako pracodawcy (żeby uzyskać tzw. numer PAYE) niezbędnym jest podanie NINu jednego z dyrektorów spółki. Można jednak nie mieć NINu i ciągle móc zatrudnić się w swojej spółce – mamy rozwiązanie. Na chwilę obecną numer NIN może wyrobić osoba, która mieszka w UK i posiada status settled lub presettled.