Usługi VAT w Polsce

  • Prowadzenie dokumentacji księgowej

  • Naliczenie podatku, informacja o wysokości podatku

  • Przygotowanie deklaracji VAT

  • Przygotowanie jednolitego pliku kontrolnego

Usługi VAT w UK

  • Księgowanie dokumentów księgowych

  • Naliczenie podatku, informacja o wysokości podatku

  • Przygotowanie deklaracji VAT