Obsługa płacowa w UK

 • Rejestracja spółki do systemu PAYE

 • Zatrudnienie pracowników

 • Kalkulacja wynagrodzenia

 • Wysyłka wymaganych raportów płacowych do HMRC

 • Wystawianie pasków wynagrodzeń

 • Wsparcie w optymalizacji wynagrodzeń

 • Deklaracje P60 i P45

Obsługa płacowa w Polsce

 • Rejestracja spółki do PIT i ZUS

 • Zatrudnienie pracowników

 • Kalkulacja wynagrodzenia

 • Wysyłka wymaganych raportów płacowych do ZUS i US

 • Przygotowanie listy płac

 • Wsparcie w optymalizacji wynagrodzeń

 • Przygotowanie deklaracji wymaganych przez ZUS i US