Informacja o zmianach od 1 lipca 2021 r. dla spółek Limited zarejestrowanych do VAT w Polsce dla potrzeb sprzedaży towarów za pośrednictwem Internetu

Jakiej działalności dotyczy informacja?

1/ Sprzedaż we własnym sklepie internetowym towarów kupowanych i sprzedawanych na terenie Polski

W takim przypadku nic się nie zmienia w zasadach rozliczeń VAT. Spółka ma obowiązek rejestracji do VAT w Polsce w Drugim Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście oraz prowadzenia ewidencji VAT i składania deklaracji VAT za każdy miesiąc jak przed 1 lipca 2021 r. Dotyczy to zarówno spółek kupujących i sprzedających towary we własnym imieniu jak i działających na zasadzie pośrednictwa w sprzedaży (dropshipping). W tym wypadku nie są wymagane żadne dodatkowe rejestracje do VAT poza aktualną.

2/ Sprzedaż za pośrednictwem Allegro towarów kupowanych i sprzedawanych na terenie Polski

Z informacji jakie przekazuje Allegro, aby zachować od 1 lipca 2021 r. bez żadnych problemów możliwość rozliczania VAT samodzielnie, czyli na zasadach wskazanych w punkcie 1 informacji, należy złożyć do 30 czerwca 2021 r. oświadczenie o posiadaniu stałego miejsca działalności w Polsce na potrzeby podatku VAT. Takim miejscem może być magazyn, miejsce wysyłki towaru własne lub innego podmiotu, który w imieniu spółki dokonuje dystrybucji towaru w Polsce. Nie jest to miejsce prowadzenia działalności w świetle przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych i nie powoduje powstania obowiązku rejestracji do podatku CIT w Polsce, spółka nadal podatek dochodowy rozlicza tylko w Wielkiej Brytanii.

Informacja Allegro jak zadeklarować miejsce prowadzenia działalności w Polsce są tutaj:

https://allegro.pl/pomoc/dla-sprzedajacych/faktura-za-korzystanie-z-allegro/jak-zadeklarowac-stale-miejsce-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej-dla-celow-vat-na-terenie-unii-europejskiej-k1e2jPDzmFe

3/ Sprzedaż we własnym sklepie internetowym towarów kupowanych poza Polską i sprzedawanych na terenie Polski przez spółkę zarejestrowaną do VAT w Polsce.

W takim przypadku nic się nie zmienia w zasadach rozliczeń VAT. Spółka ma obowiązek rejestracji do VAT w Polsce w Drugim Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście oraz prowadzenia ewidencji VAT i składania deklaracji VAT za każdy miesiąc jak przed 1 lipca 2021 r. Dla potrzeb importu towarów do Polski spoza Unii Europejskiej musi mieć nadany w Polsce numer EORI. Poza tym nie są wymagane żadne dodatkowe rejestracje do VAT poza aktualną.

4/ Sprzedaż we własnym sklepie internetowym towarów kupowanych w Polsce i wysyłanych z Polski a sprzedawanych w innych krajach Unii Europejskiej przez spółkę zarejestrowaną do VAT w Polsce.

Poza rejestracją do VAT w Polsce wymagane jest złożenie do dnia 30 czerwca 2021 r. wniosku VIU-R o rejestrację do procedury VAT-OSS i rozliczania sprzedaży dla konsumentów w innych krajach Unii Europejskiej według stawek VAT obowiązujących w tych krajach. Wykonanie obowiązku w tym zakresie będzie polegało na złożeniu kwartalnej deklaracji VIU-D z wykazaniem sprzedaży detalicznej według krajów UE, wartości sprzedaży i naliczonego VAT. Deklaracja dotyczy tylko VAT należnego (od sprzedaży). Nie będzie można w tej deklaracji odjąć VAT od zakupu sprzedanych towarów. Ten VAT będzie można rozliczać jedynie w normalnej deklaracji z tytułu rejestracji do VAT w Polsce, które obowiązują już teraz.

Dodatkowe informacje o procesie legislacyjnym dotyczącym wprowadzenia pakietu e-commerce są na tej stronie:

Źródło:

https://www.podatki.gov.pl/vat/wyjasnienia/rejestracja-do-procedury-unijnej-oraz-nieunijnej-oss-i-procedury-importu-ioss/
https://www.ifirma.pl/blog/podatki/rejestracja-do-vat-oss-krok-po-kroku.html